Medarbetare inom medicinteknik

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalitetssäkring och utveckling av medicintekniska produkter. Du får också gärna ha erfarenhet av kliniskutvärdering och/eller projektledning!

SDS MedteQ som arbetsgivare

SDS MedteQ är ett privat-ägt konsultbolag som tillsammans med systerbolaget SDS Life Science är ledande i Norden när det gäller regulatorisk vägledning, kvalitetssäkring, design av kliniska studieprogram och expertis inom utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter. SDS koncernen är i stark tillväxt och omsättningen har ökat 20-50% årligen sedan starten 2012.

 

I dag är vi 38 anställda samt ett stort antal kontrakterade underkonsulter i SDS koncernen.  Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi har även kontor i Uppsala, Göteborg, Oslo och nu även i Lund, där vi inom en 3-årsperiod räknar med att vara 20 personer. Våra kunder är i huvudsak nordiska små- och medelstora bolag men även stora internationella företag, myndigheter och medicinska forskare. En diversifierad kundportfölj ger stabilitet och stora utvecklingsmöjligheter för verksamheten.

 

I SDS MedteQ är alla med och bygger bolaget. För att kunna rekrytera och behålla de allra bästa konsulterna arbetar vi för att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Vi erbjuder bonussystem, flextid och deltid för den som vill, möjlighet till hemarbete, maximal friskvårdspeng och sjukvårdsförsäkring. Vi har inspirationsföreläsningar, konferenser på trevliga platser och satsar på kontinuerligt lärande. Delegerat ansvar och ledarskap ger bra förankring i organisationen och det bästa arbetsklimatet. Personalomsättningen i SDS koncernen är mycket låg. Vi har en uttalad målsättning att vara en riktigt bra arbetsgivare och har i år blivit certifierade som ”Great Place to Work”, baserat på en medarbetarundersökning med en svarsfrekvens på 100%.

 

Tjänsten som medarbetare inom medicinteknik

Vi söker nu ytterligare medarbetare till vårt härliga team på SDS MedteQ, som består av konsulter inom regulatory affairs, quality assurance och project management.  Eftersom vi letar efter flera nya medarbetare under våren finns det en flexibilitet att den vi söker antingen är mer inriktad mot kvalitetssäkring eller projektledning.

SDS MedteQ erbjuder högklassig support inom utveckling av medicintekniska produkter och kombinationsprodukter. Våra tjänster omfattar regulatorisk rådgivning, produkt-klassificering, kvalitetssäkring, uppsättning av kvalitetssystem, framtagning av teknisk dokumentation, risk management, biologiska utvärderingar, utveckling av synopsis för kliniska studier, sponsor oversight för kliniska studier, projektledning och person responsible for regulatory compliance.

Vi söker kunniga och erfarna medarbetare som brinner för att utveckla medicinsktekniska produkter och som har lätt för att samarbeta. Personligheten är viktig både för att kunna bemöta våra kunder, och bidra till att vidareutveckla bolaget och organisationen.

 

Vi arbetar både självständigt och i samarbete med våra övriga experter inom SDS. Vi använder en helhetssyn för att hjälpa våra kunder att utveckla sina produkter i enlighet med gällande regelverk och för att undvika kostsamma misstag.Uppdragen är omväxlande och målet är alltid att stärka kundernas konkurrenskraft oavsett om det handlar om kortare insatser eller längre komplexa projekt. Som konsult hos SDS MedteQ kan du få uppdrag som omfattar att ge operativt såväl som strategiskt stöd gällande regelverk och kvalitetskrav under deras utveckling, verifiering och granskning av produkter. Vi utför uppdrag både ute hos kund och virtuellt från vårt eget kontor, oavsett plats får du arbeta i en gemenskap med högt meriterade och stöttande kollegor.

 

Det unika med SDS är en stark kompetens inom toxikologiska och kliniska utvädringar samt biostatistik så när projekten kommer dit är vi väl rustade och kan ge kunden en helhetslösning. Genom att du effektivt stödjer kunderna med, till exempel, att ta fram teknisk dokumentation och att bygga och utveckla kvalitetssystem så kan vi tillsammans hjälpa dem att nå sina första patienter!

Önskvärda kvalifikationer 

  • Akademisk examen inom naturvetenskapligt eller tekniskt område. Alternativt motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet.
  • Breda kunskaper inom utveckling av medicinteknik (regulatoriska frågor, kliniska studier, CE-märkning/FDA-godkännande)
  • Minst tio års arbetslivserfarenhet med god kunskap om klassificering, teknisk dokumentation och granskningsprocesser enligt regelverk/ISO standards/guidelines
  • Erfarenhet av kommunikation med anmälda organ/FDA
  • Professionell nivå av engelska i tal och skrift.

Övrigt om tjänsten

Tjänsten är placerad i Lund. Du kommer att rapportera till sitechefen i Lund, som har erfarenhet inom medical device utveckling, men samtidigt ha en nära kontakt konsultchefen för medical device som sitter i Stockholm och övriga kollegor.

Kontoret i Lund ligger på Medicon Village där 100-talet andra Life Science företag finns etablerade, vilket innebär en stimulerande och kreativ miljö.

 

Kontaktinformation

Är du intresserad? Vänligen kontakta Anna Holmberg, Business Director SDS Lund, på anna.holmberg@sdslifescience.com eller telefon 073-373 07 53

 

Contact us

Let's talk!

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Read our cookie policy here.